E.14 - 06 - 19.01
Zadania egzaminacyjne

Wykonaj aplikację internetową biura podróży. Wykorzystaj pakiet XAMPP jako środowisko bazowo-aplikacyjne, edytor zaznaczający skadnię oraz program do obróbki grafiki rastrowej i wektorowej.
Aby wykonać zadanie, zaloguj się na konto Egazamin bez hasła. Na pulpicie znajdziesz archiwum ZIP o nazwie pliki6.zip zabezpieczone hasłem: PodRoz3
Archiwum należy rozpakować
Na pulpicie konta Egzamin utwórz folder. Jako nzawy folderu użyj swojego numeru PESEL. Rozpakowane pliki umieść w tym folderze. Wyniki swojej pracy zapisz w tym folderze.

Grafika
Rozpakowane pliki graficzne należy przygotować do wyświetlenia na stronie internetowej:
-Grafika grecja.jpg powinna być w całości przyciemniona. Należy zmniejszyć jasność obrazu tak, aby było to wyraźnie widoczne w porównaniu z oryginałem, ale jednocześnie na obrazie muszą dalej być widoczne elementy krajobrazu. Przykład przyciemniania na obrazach 1a i 1b
-Grafika hiszpania.jpg powinna być przeskalowana. Należy przeskalować obraz do wymiarów: szerokość 500px na wysokość 310px
-Grafika polska.jpg powinna być przycięta. Na oryginale jest widoczna czarna linia - na przyciętym obrazie powinien być widoczny jedynie obszar nad linią. Wygląd grafiki po przycięciu na obrazie 1c
-Grafika wlochy.jpg powinna być w odcieniach szarości.

Obraz 1a. oryginalny obraz

Obraz 1b. Po przyciemnieniu

Obraz 1c. Po odcięciu dolnej części obrazu

Witryna internetowa
Brak obrazu proszę głosić do supportu
Obraz 1. Witryna internetowa, strona odwiedzana po raz kolejny, kursor na grafice włochy.jpg
Plik tekstowy:
- Na potrzeby witryny należy stworzyć plik tekstowy o nazwie regulamin.txt z treścią "Regulamin"

Cechy witryny:
 • Strona główna o nazwie biuro.php
 • Zastosowany właściwy standard kodowania polskich znaków
 • Tytuł strony widoczny na karcie przeglądarki "Podróże dalekie i bliskie"
 • Arkusz stylów w pliku o nazwie styl6.css prawidłowo połączony z kodem strony
 • Podział strony na bloki: baner,poniżej blok ciasteczek,ponieżej dwa bloki: lewy i prawy oraz na dole stopka. Podział zrealizowany za pomocą znaczników sekcji, zgodnie z obrazem 2
 • Zawartość banera: nagłówek pierwszego stopnia o treści "Biuro podróży: WESOŁA WYPRAWA"
 • Zawartość bloku ciasteczek:skrypt
 • Zawartość bloku lewego: tabela 2x2, w komórkach tabeli znajdują się obrazy, kolejno:
  - polska.jpg z tekstem alternatywnym "zwiedzanie Krakowa"
  - wlochy.jpg z tekstem alternatywnym "Wenecja i nie tylko"
  - grecja.jpg z tekstem alternatywnym "gorące Greckie wyspy"
  - hiszpania.jpg z tekstem alternatywnym "Słoneczna Barcelona"
 • Zawartość bloku prawego:
  - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: "Proponujemy wycieczki"
  - Lista punktowana (nieuporządkowana) z dwoma zagnieżdżonymi listami numerowanymi (uporządkowanymi), której treść przedstawia obraz 3
  - Nagłówek trzeciego stopnia o treści: "Pobierz dokumenty"
  - Akapit (paragraf), którego treścią jest odnośnik prowadzący do dokumentu regulamin.txt. Tekst odnośnika to: "Regulamin korzystania z usług biura podróży"
  - Akapit, którego treścią jest odnośnik prowadzący do strony http://galeria.pl/. Tekst odnośnika to: "Tu znajdziesz zdjęcia z naszych wycieczek", odnośnik otwiera się w osobnym oknie
  - Zawartość stopki w postaci tekstu "Stronę przygotował", dalej wstawiony numer PESEL
 • Obraz 3. Lista z bloku prawego

Styl CSS witryny internetowej
 • Wspólne dla całej strony: krój czcionki Tahoma
 • Wspólne dla banera i stopki: kolor tła RGB 72,209,204; biały kolor czcionki, wyrównanie tekstu do środka, marginesy wewnętrzne 5px
 • Dla bloku ciasteczek: kolor tła RGB 139,69,19; biały kolor czcionki, marginesy wewnętrzne 10px
 • Dla bloku lewego: kolor tła RGB 175,238,238; szerokość 70%, wysokość 600px
 • Dla bloku prawego: kolor tła RGB 175,238,238; szerokość 30%, wysokość 600px
 • Dla selektora akapitu: rozmiar czcionki 150%
 • Dla selektora obrazu: obramowanie 1px, linią ciągłą szarego koloru, wysokość 250px, marginesy wewnętrzne 5px
 • Gdy kursor myszy najedzie na obraz jego styl zmienia się na: wysokość 300px, czarny kolor obramowania
Skrypt
Wymagania dotyczące skryptu:
 • Wykonany po stronie serwera
 • Skrypt w przypadku gdy witryna jest wyświetlona po raz pierwszy:
  - Tworzy ciasteczko o nazwie "ciastko", zawartości "1", oraz dacie wygaśnięcia równej jednej godzinie od czasu utworzenia. Ciastko powinno się zapisać na lokalnym serwerze
  - Wyświetla tekst w akapicie (paragrafie) o treści: "Witaj! Nasza strona używa ciasteczek"
 • W przypadku gdy witryna jest wyświetlona po raz kolejny, skrypt:
  - Wyświetla tekst o treści "Witaj ponownie na naszej stronie" w akapicie
Pomoc dotycząca ciasteczek

Obraz wkrótce

PODANE ROZWIĄZANIE JEST TYLKO PRZYKŁADEM.